POLİTİKALAR

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKAMIZ

Coşkunöz Holding Şirketlerimizin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.


       Çevre, Enerji ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda temel ilkelerimiz:

 • Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal düzenlemeler ile uygulanabilir diğer şartlara uymayı,
 • Coşkunöz adına çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı,
 • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
 • Çevreyi korumak için doğal kaynakları verimli kullanmayı ve kirliliği önlemeyi,
 • Başta sac atığı olmak üzere faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm atık miktarlarını kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetler satın almayı,
 • Proseslerimizin tasarımında ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi için, şirketlerimiz adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
 • Çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

COŞKUNÖZ HOLDİNG ailesi olarak benimsediğimiz ilkeleri, tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp gözeteceğimizi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

 

YALIN POLİTİKAMIZ

Coşkunöz Holding şirketlerinin tamamında , değer zincirimizdeki israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri müşteri için mükemmel değer oluşturma amacına yönlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Şirketlerimizin karlılığını, rekabet gücünü, müşterilerimizin memnuniyetini artırmak, yönetim ve üretim sistemimizdeki israfların bir bütünlük çerçevesinde sürekli olarak azaltılması, kaynaklarımızın daha fazla değer oluşturmaya yönlendirilmesi ile mümkündür. Bu yalın düşünce tarzını benimseyerek, tüm tedarikçilerimize ve tüm faaliyet alanlarımıza yaymak suretiyle operasyonel mükemmelliğe ulaşmayı, toplumsal zenginliğin artmasına katkıda bulunmayı ilke edindik. Coşkunöz Holding Şirketleri’nde Yalın politika ve hedeflerimize ulaşma doğrultusunda;

 • İnsana saygı en öncelikli değerlerimizdendir. Bu değer çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve genelde tüm toplumu kapsar. Tüm iletişimimizi birbirimizi anlamak ve karşılıklı güveni kurmak üzerine inşa ederiz.
 • “Bir işi yapıyorsam en iyisi olmalıyım” ilkesiyle kendimizi , işimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirme yönünde çalışırız.
 • “Yaşam boyu öğrenme” ilkesiyle hareket eder, tüm çalışanlarımızın kişisel performansları doğrultusunda yeteneklerini geliştirmek üzere gelişimleri ile ilgili çalışmalar yürütürüz. Ekip çalışması ve katılımlı yönetim yaklaşımını destekleriz.
 • Hayallerimizi uzun vadeli bir vizyonla şekillendirirken, strateji ve hedeflerimizi organizasyonumuzun tüm kademelerine yaygınlaştırarak hedefe birlikte ilerlemeyi ilke edindik. İş planlarımız ve aksiyonlarımızın belirlenmesinde fikir birliğiyle doğru ve hızlı kararlar verebilmek için sorunların yerinde ve doğru tespiti için çalışırız.
 • Yalın üretim ve yönetim sisteminin, Coşkunöz Holding firmalarının tamamında uygulanması ve temel yetkinliklerimizden biri, kültürümüzün bir parçası haline gelmesi için yöneticilerimizin kuvvetli liderliği ve değişime adanmışlığı en büyük destekçimizdir.

COŞKUNÖZ HOLDİNG ailesi olarak; Yalın Politikamız doğrultusunda benimsediğimiz ilkeleri tüm faaliyetlerimize ve iş yapma biçimlerimize yansıtıp, gözeteceğimizi taahhüt etmekteyiz.BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


- Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
- Coşkunöz Holding  Genel Koordinatörü bu politikayı onaylamıştır.
- Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
 • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesi
 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması
 • Bilginin bütünlüğünün korunması
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve  sözleşmelerden doğan  hukuki  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
 • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu’na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

 

 • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
 • Bilgi Güvenliği  iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dokümanların , Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin  geliştirilmesi, dökümante edilmesi  ve sürekli  iyileştirilmesini  sağlar.
 • Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
 • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar  için zorunludur.