SOSYAL SORUMLULUK YAKLAŞIMIMIZ

Coşkunöz Holding olarak, değer ürettiğimiz tüm faaliyet alanlarında topluma, içinde yeraldığımız çevreye, herbiri Coşkunöz Ailesinin değerli fertleri olan çalışanlarımıza, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza karşı her tür sorumluluğumuzu gözeterek, yasal yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmekle kalmayıp koşulları geliştirmek üzere sürekli iyileştirme prensibi ile hareket etmekteyiz.

 

Kurucumuz M.Kemal Coşkunöz’ün ülke ekonomisiyle birlikte büyümek hedefi ile çıktığı yolda, sürdürülebilir büyüme için; yaşamboyu öğrenmeye ve bireysel gelişime, yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamaya, çevrenin korunmasında öncü olmaya ve tüm bu konularda toplumda farkındalık oluşturmak üzere katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

 

Tüm Holding şirketleri yönetimlerinden; her tür faaliyetlerinde, sosyal ve çevresel etkilerini en iyi şekilde gözeterek, çalışanlarımızın ve toplumun gelişimine katkı sağlayacak ilkeleri uygulamalarını beklemekteyiz.

 

Mesleğimiz Geleceğimiz....

 

Sanayideki eskiye dayanan bilgi ve tecrübe birikimimiz, bu süre içinde oluşup sağlamlaşan kurumsal değerlerimizle, toplumsal sosyal konularda her bireye sorumluluk düştüğüne inanıyor, yetkinliklerimiz doğrultusunda topluma en çok katkı sağlayabileceğimize inandığımız eğitim, özellikle de mesleki eğitim konusunda öncü projeler üreten öncü bir Vakıf olma vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Söz konusu sorumluluğumuz eğitim ve gençler olduğu için Spor Klübümüzle bu oluşumu paralelinde destekleyerek gençlerin sosyal gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

 

1988 yılında M.Kemal Coşkunöz tarafından kurulan Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı “kamu yararına vakıf” statüsünde olup, gelirini Coşkunöz Holding Şirketleri’nin kar paylarından elde etmekte ve bunun yüzde seksenini teknik eğitime harcamaktadır.Coşkunöz Eğitim Vakfı kurulduğu günden itibaren; mesleki eğitimde yaşanan değişimleri takip ederek ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmakta; özel sektör, kamu ve toplumun ihtiyaç duyduğu teknik eğitim taleplerine cevap vermekte; ulusal ve uluslararası platformlarda da örnek bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teknik eğitimle ilgili bir çok alanda , bir çok ilke imza atan Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın faaliyetleri 3 ana grupta özetlenebilir;

-  Meslek Edindirme ve Uzmanlık Kazandırma Eğitimleri

-  Eğitim Kalitesini Yükseltmeye Yönelik İşbirlikler

-  Burslar ve Destekler

 

Vakfımızın tüm bu faaliyetleri ile; gençlerimize meslek ve yetkinlikler kazandırmak ve onları istihdama kazandırmak hedeflenmektedir.

Coşkunöz Eğitim Vakfı, 1997 yılında Bursa Nilüfer ilçesinde M.Kemal Coşkunöz Anadolu Teknik Lisesi’ni yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığına devretmiştir. Okul halen Vakfın kaynakları ile gelişmesine devam etmektedir. Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi Güçlendirme Vakfı ile stratejik işbirliğini sürdürerek eğitime destek konusunda yayılım hedeflenmektedir. Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı Uludağ Üniversitesi’nde bulunan birçok bölüme teknik destekte bulunmaktadır. Kongre sponsorlukları, bilimsel eser yayınlama ve benzeri konularda akademisyenleri desteklemiştir. Tüm bu desteklerin yanısıra her yıl ihtiyacı olan başarılı 50 lise ve üniversite öğrencisine nakit burs,25 öğrenciye de konaklama bursu vermektedir.

 

Coşkunöz Holding şirketlerinde gözettiğimiz kalite düzeyini ve uluslararası standartları, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımımızda da gözetmekte ve uygulamaktayız.